Şirket kültürü

Şirket kültürü

Kurumsal vizyon:dünya çapında ulusal bir marka yaratmak
Kurumsal misyon:süper değerli ürün yaratmak
Kurumsal ruh:tutku, sebat, kesinlik
Kuruluş değeri:müşteri kimliğine dayalı
İş felsefesi:dürüstlük temelli, önce müşteri, sonsuz yenilik